Hej och välkommen till Ölands Fotoklubb

Nästa Träff

Tisdagen den 26 februari 2019

Bildträff tillsammans med Kalmar fotoklubb

Västerportkyrkan i Kalmar kl:18,30

Ansvariga hos ÖFK:Inger Hakman ( 0708 887510)

Hans Larsson (0706 985284)

Ken//

 

 

NATURFOTOFESTIVAL i SÖDERMÖRE 

LÖRDAGEN den 16 mars 2019

för mer info

www.bildkungen.se

mailto:info@bildkungen.se

Ken//