Hej och välkommen till Ölands Fotoklubb

 

foto maraton kopiera

 

öfkårsmöte2018-2698 öfkårsmöte2018--2

 

 

 


Ölands Fotoklubbs årsmöte 2018-02-13
Ett 20-tal medlemmar hade kommit till Pingstkyrkan i Borgholm för att deltaga i årsmötesförhandlingarna. Ordförande Heléne Jermer öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Efter genomgång av ekonomin, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kunde mötet bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och valen tog vid.
Ett utdrag från protokollet:
Val av ordförande för ett år.
Heléne Jermer (omval)
Val av 2 styrelseledamöter för två år.
Staffan Arvegård (omval)
Hans Larsson (omval)
Sedan tidigare valda styrelseledamöter.
Anders Leander
Eibert Björkenklint
Val av 2 ersättare för ett år
Eva Finder (omval) och Tommy Olsson (omval)
Val av två revisorer för ett år.
Lothar van der Pahlen (omval) och Sören Carlsson (nyval)
Val av två revisorsersättare för ett år.
Janne Edman (omval) och Kristina Ekholm (omval)
Val av valberedning för ett år och sammankallande.
Tommy Bjerlin (omval) och Roland Gottfridsson (omval).
Tommy Bjerlin är sammankallande.
Under övriga frågor diskuterade vi om att öka intresset för hemsidans Ölandskalender genom att skicka ut en anvisning om bildstorlekar, filnamn mm. Under 2018 har 11 fotografer totalt visat 271 bilder och detta vill vi förbättra.
En annat ämne var att den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR- General Data Protection Regulation). Kort innebär detta för klubben att styrelsen ska kunna uppvisa att medlemmar tillåter att deras bilder får publiceras på t ex hemsidan, och att klubben får ha ett medlemsregister. Beslutades att det tas fram ett formulär som behöver signeras av medlemmarna samt kort förklarar varför detta behövs.
Därefter tackade Heléne Jermer deltagarna och överlämnade blommor och blomstercheckar till Ruth Winzell och Miriam Eriksson för deras insatser i köket vid våra träffar. Detta är mycket tacksamt och att Pingstkyrkan också låter oss ha våra träffar där. Miriam kunde tyvärr inte deltaga och Ruth tog hand om gåvan till Miriam.

Efter god smörgåstårta med dryck presenterade Maria Wiell och Staffan Arvegård boken ”Ögonblick – en bild, en tanke”. Där Maria har stått för texterna och Staffan för bilderna.

 

 

 

 

 

Ken//