Halltorps Hage 2015

TRÄD IN I HALLTORPS HAGE

Kvällen den 9 juni gjorde vi en fotoutflykt till Halltorps hage för att jobba med temat träd.Den sköna försomarkvällen lockade 17 deltagare.Här presenterar vi några tolkningar av träden i den rika lövskogsmiljön

Staffan Arvegård /N