Krokshult

Krokshult

Klubbens höstutflykt lördagen den 22/10 gick i år till Krokshult, en liten by ca en halvmil väster om Kristdala. Dagen bjöd på mulet väder med en kort stunds solglimt på eftermiddagen straxt innan hemfärd. I Krokshult kan man ströva runt på vandringsleder och få se ett småskaligt jordbruk, som ger en fin bild av det äldre odlingslandskapet med åkrar, ängs- och hagmarker. Här finns också kulturhistoriska spår i form av väl underhållna stenmurar, gärdsgårdar, hamlade träd och odlingsrösen. Området har hävdats oavbrutet i flera hundra år. I Krokshult finns också ett naturreservat som sköts omsorgsfullt av personal från länsstyrelsen och Ivar Andersson som är boende i en 1700-tals gård i Krokshult. Här är ett urval av våra bilder som vi tog vid vårt besök i omgivningarna av Krokshult.