Tema Årets Ölandsfotograf 2018

ÖLÄNDSKA MÖTEN

Temat Öländska möten får tolkas fritt.Här kommer fotografens kreativitet  att prövas.

Ett tävlingsbidrag består av tolv bilder,där bilderna representerar årets månader.

Alla bilder ska vara tagna på Öland eller med Öland som motiv.

Du får gärna välja bilder ur ditt bildarkiv.

Bilderna ska vara i liggande format

Med bilderna ska följa en text där varje bild har en titel och en kort förklarande text där det bl.a framgår var bilderna är tagna

I bildernas filnamn ska månaden framgå.Exempelvis 1 jan. jpg-12 dec.jpg.Fotografens namn får ej finnas i filnamnet eller på bilderna

Tillsammans med bildfilerna och den förklarande texten bifogar du uppgifter om vem du är samt kontaktuppgifter

Du fotograferar analogt eller digitalt men de inlämnade bilderna ska vara i digitalt form med högsta möjliga upplösning-

Bildkvaliten ska vara sådan att bilderna minst klarar att förstoras till A3-format eller ca 30×40 cm

Bildbehandling i nivå med normalt mörkrumsarbete är tillåten.men det är inte tillåtet att lägga till eller ta bort element i bilden eller att väsentligt ändra bildens uttryck.HDR teknik får användas men det ska i så fall anges

Finns det identifierade personer på någon av bilderna ansvarar fotografen för att det finns modellrelease för dessa personer

Tävlingsbidragen skickas in på USB-minne med post och ska vara framme senast den 30 april 2018 till Jan Hermann Strandvägen 2 J 38631 Färjestaden

Den som önskar USM-minnet i retur ska bifoga adresserat och frankerat returkuvert

Kontaktperson Staffan Arvegård 073 3981198 eller staffan.arvegård@gmail.com