Utflykt till Kalmar

Stadsfotografering i Kalmar 18 mars 2017

En tidig vårdag i mars samlades 15 fotografer i Kalmar för att ”göra Kalmar” fotografiskt. Vi bjöd in våra kollegor i Kalmar fotoklubb. Vi var ju på deras hemmaplan. Några av deras medlemmar gjorde oss sällskap. Visst handlade det om fri fotografering som det alltid gör, men vi hade tre teman som vi ville fokusera på, arkitekturbild, gatubild och bild med något rött i.
Alla ombads redovisa en bild från varje tema till vår hemsida. Vi startade med gruppbilden. Därefter spred vi oss för att i cirka två timmar ta oss an den fotografiska utmaningen. Vädret började hyggligt men det började snart regna lite lätt, för att successivt sluta med snöblandat regn. Vi hann bli lite blöta och en del var lite frusna, men vi samlades på fiket i Ångkvarnen och avslutade dagen i trevlig samvaro.

Staffa/N

01_170318, gruppbild_STAR