Medlemsmöte 31/1

Hej medlemmar i ÖFK!

Det är dags att ta tag i vårens program för 2023.

Styrelsen informerar därför om ett medlemsmöte i Pingstkyrkan den 31 januari i Borgholm kl.18.30.

De medlemmar som ansluter kommer att få bidraga med förslag på inne och ute aktiviteter som klubben ska genomföra under våren. Styrelsen tänker att vi i grupper arbetar fram lämpliga förslag som sedan resulterar i ett program som presenteras på hemsida och vid årsmötet den 7 mars.

Samtidigt ber vi er fundera på fyra tema som kommer att användas i årets KM. Även detta avser vi presentera under årsmötet.

Notera datum i era almanackor och starta den kreativa processen så ses vi i Borgholm nämnda kväll.

Styrelsen