program

Medlemsmöte Ölands Fotoklubb
Dagordning – Medlemsmöte Ölands Fotoklubb
Plats: Pingstkyrkan i Borgholm
Tid: 2021-09-14, klockan 18.30
Styrelsen bjuder in och hälsar välkommen till ett medlemsmöte i fotoklubben.
Pandemin är äntligen på återgång och vi i styrelsen vill komma igång med ordinarie
verksamhet under hösten 2021. Vi hoppas på god uppslutning och många
funderingar. Anmälan sker till Helene Jermer helenejermer@gmail.com.
Punkter som kommer att beröras och där vi gärna ser feed back från
medlemmarna.

 1. Synpunkter på nuvarande hemsida och förslag till en uppdatering.
  Under hösten kommer hemsidan att uppgraderas enligt de riktlinjer som vi
  kommer fram till vid mötet.
 2. Info om tysklandsresan som är planerad till pingsthelgen 2022.
 3. Hur vill medlemmarna att våra kommande utflykter ska utformas.
  Enligt den plan vi nu har lagt kommer vi att preliminärt genomföra:
  Fotoutflykt 23/10. Stensjö by norr om Oskarshamn
  Fotoutflykt 29-31/10. Hund-dragtävling i Ekerum Öland
  November Gemensamt med Kalmar fotoklubb (detaljer ej klara)
  Bildvisning 7/12. Bildvisning i Pingstkyrkan Borgholm
  Fotoutflykt 22/1. Binga/Hossmo söder om Kalmar
  Fotoutflykt februari. Dämmet i Kalmar
  Löpande information kommer från styrelsen
 4. Medlemmarnas förslag på inomhusaktiviteter hösten 2021 och vinter 202