KM 3 2022 Arkitektur

Hej på er i Ölands Fotoklubb.

Vi vill tacka för förtroendet vi fått att bedöma er tävling.. Vi är tre i vår jurygrupp. Arbetet har varit stimulerande men också utmanade eftersom alla bilder håller en hög klass. Arbetet har skett som en process under några veckor då alla i gruppen har haft tillgång till bilderna. Under arbetets gång har vi så småningom kunnat enas om en rangordning. Det slutgiltiga resultatet har vi bestämt vid ett fysiskt möte i gruppen.

Rolf Jonsson, Bettan Mannby och Urban Westman.
Gotlands Fotoklubb

Bilderna kommer i placeringsordning från 1:a till 10:e plats. Övriga bilder, d.v.s. från och med bild 11, kommer i slumpvis vald ordning, med noteringen ’Inte placerad’.