Om klubben

Historia

Klubben bildades den 22 september 1980 av ett gäng entusiaster. Klubben har idag cirka 65 medlemmar med aktiviteter ungefär en gång i månaden. En viktig del av vår verksamhet är att titta på bilder, både medlemmarnas egna och inbjudna fotografers. Vi försöker att utveckla vårt fotograferande genom att lära av varandra. Vi anordnar också utställningar, workshops och fototävlingar. Vi samarbetar med Kalmar Fotoklubb i programaktiviteter.

På våra många utflykter och resor fotograferar vi flitigt. Vi har förutom utflykter på Öland bl.a. besökt Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland, Gotland, Gotska Sandön, Stora Karlsö och Dalarna. Vi har även åkt på resor utomlands bl.a. till Norge, Berlin och Frankrike.
Är du intresserad av att vara med i vårt glada gäng, så hör av dig till någon i styrelsen

Välkommen!

Årsavgift och betalsätt

Årsavgiften är 200kr/år och 100kr/år för studerande och familjemedlemmar
Ny medlem betalar 100kr för medlemskapet det första året (okt-dec år 1 +jan-dec år 2)
Ny medlem i kategorin stud. och familjemedlem 50kr/år med samma som ovan
Betala via bankgiro 5303-8816  eller med Swish 123 330 05 63

Om GDPR

Snart nytt år och förnyelse av medlemskapet. Samtidigt, klubben lever under nya lagar, i första hand nya persondataskyddslagen, GDPR. Denna kräver tydligt godkännande från er medlemmar att klubben får hantera er persondata (medlemsregister, epost samt namn på klubbwebben) Det går inte längre att vara medlem utan att ha godkänt att klubben hanterar denna persondata.

Styrelsen i Ölands Fotoklubb är personuppgiftsansvariga och medlemmars uppgifter skyddas enligt de lagar och regler som gäller enligt Dataskyddsförordningen. Har du frågor kring hantering av personuppgifter vänlig kontakta styrelsen. Mer info på https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/ om vad som gäller i hantering av personuppgifter.

Därför, betalar ni medlemskapet för 2020, så godkänner ni att klubben får hantera er persondata enligt GDPR.

Distrubution av bilder på hemsidan

Ölands Fotoklubb förbehåller sig rätten att publicera medlemmars bilder som är upplagda på hemsidan i andra sociala kanaler som Ölands Fotoklubb förfogar över eller i kommersiella utskick för att göra reklam för Ölands Fotoklubb. Det kan t.ex. vara våran sida på Facebook eller vid marknadsföring till kommande event i utskick till andra fotoklubbar eller liknande. Om Du inte samtycker till denna distribution av just dina bilder, var vänlig kontakta styrelsen.


Kontakt

Ordförande
Heléne Jermer                                                                                                                
Tfn:070-6896998
mail: info@olandsfotoklubb.se

Vice ordförande
Mattias Geisler
Tfn: 070-2824557 

mail: admin@olandsfotoklubb.se

Sekreterare
Bengt Nyrén
Tfn: 0709-734417                                                                                                                     
mail: protokoll@olandsfotoklubb.se

Kassör
Anders Leander
Tfn: 076-9346808                                                                                                            

mail: medlem@olandsfotoklubb.se

Ledarmot
Jörg Asmus
mail: ledamot1@olandsfotoklubb.se

Ledarmot
Lena Nyberg
mail: ledamot2@olandsfotoklubb.se

Suppleanter
Sören Karlsson
mail: suppleant1@olandsfotoklubb.se

Webbansvarig
Mattias Geisler                                                                                                                   
Tfn: 070-2824557
mail: webadmin@olandsfotoklubb.se