Grilkväll Cementa kalkbrott

Grillkväll 17 juni 2022 Stensjön Albrunna
sedan till Stenutställningen Södra bruket
sedan till rastplatsen Bergstigen Degerhamn
Samma kväll som pressvisningen av vår utställning på Himmelsberga, hade vi planerat för
grillkväll med samling på Albrunna torg. Grillplats finns vid Stensjön, dit vi hade förtrupp
som skulle tända grill. Men väl där dök det upp en man i uniform som tyckte att ”här får ni
inte vara”. Militärövning med Hemvärnet. Frågan är med vilken rätt de inskräktar på
allemansrätten? Nåväl, vi återvände till Albrunna torg för rådslag. Förtruppen möttes med
frågande miner och varför är alla saker med tillbaks?
Sökningar i telefon gjorde att vi for till stenutställningen vid Södra Bruket där vi trodde det
fanns grillplats. Men icke, och med rådande eldningsförbud var det att leta vidare.
Rastplatsen vid Bergstigen i Degerhamn blev lösningen.
Fint fotoljus med slöjad sol i väntan på glöd. Så trots påtaglig försening men i god
stämning blev det till slut en lyckad kväll. Och regnet dröjde ytterligare en stund.