Utflykt Kalmar Dämme mars 2022

Referat från Ölands Fotoklubbs träff vid Kalmar Dämme 5 mars 2022
Hans och Roland hälsade deltagarna välkomna. För många var det första gången som Kalmar Dämme
besöktes. 19 medlemmar hade mött upp. Oftast en plats som bara passeras vid färd på E22an. För
naturintresserade erbjuder Kalmar Dämme ett rikt utbud av fåglar, insekter och blommor. Vårt besök
var några veckor tidigt för att se gäddor i Gäddtrappan och de första kärrhökarna över vassruggarna.
Vi träffade en nygammal medlem Roger Nyström och Gary Ward. Välkomna till Ölands Fotoklubb.
Hoppas att vi öppnat deltagarnas ögon för denna plats. Vi rekommenderar ett nytt besök om 2-3
veckor!
Efter en avslutande fika togs gruppbilden och vi sa hej då och på återseende.
Hälsningar.
Ölands Fotoklubb/ Hans Larsson och Roland Gottfridsson